Hoofdmenu overslaan, ga door naar hoofdinformatie

Veelgestelde vragen

  
Wat is het Harteraad panel?
Het panel bestaat uit een groep mensen die regelmatig een digitale vragenlijst wordt toegestuurd. De resultaten van de vragenlijst helpen beleidsmakers, zorgverleners en onderzoekers om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

Het panel is dus voor Harteraad een heel belangrijk hulpmiddel om onze werkzaamheden zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van mensen met een hart- of vaataandoening.


Moet je lid zijn van Harteraad? 
Nee, je hoeft geen lid te zijn van Harteraad. Iedereen met (een verhoogd risico op) een hart- en/of vaataandoening, maar ook naasten, kan deelnemen aan het panel. Maar het mag natuurlijk wel!

 
Kan ik meedoen als ik geen hart- of vaataandoening heb?
Wij hopen dat veel mensen uit de directe omgeving van hart- en/of vaatpatiënten ook willen deelnemen aan het panel. Dus heeft iemand die dichtbij je staat een hart- en/of vaataandoening? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen en je ervaring te delen. 

 
Moet ik altijd meedoen als ik gevraagd word voor een vragenlijst?
Nee, dat hoeft niet. Heb je geen ervaringen met het onderwerp, geen tijd, of gewoon geen zin? Dan sla je de vragenlijst gewoon over. Deelname is altijd vrijwillig!

Als je een periode geen uitnodigingen voor vragenlijsten wilt ontvangen, kun je je profiel op non-actief zetten. Dan ontvang je geen e-mail van ons tot je je profiel weer activeert.


Waarom moet ik zoveel persoonlijke informatie invullen?
Wij vragen informatie over onder andere leeftijd, sekse en welke aandoening(en) je hebt. Dit doen we niet zomaar. Dit is erg belangrijk voor de uitkomsten van de onderzoeken. Als er voldoende deelnemers aan het panel zijn, kunnen we bijvoorbeeld iets zeggen over de verschillen tussen man en vrouw, of per leeftijdscategorie of verschillen per aandoening.

Er zijn ook vragen die alleen over een bepaalde aandoening gaan. Als we weten welke aandoening(en) je hebt, kunnen we je uitnodigen voor vragenlijsten die specifiek op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. En hoeven we je niet lastig te vallen met een e-mail als een vragenlijst over een andere aandoening gaat.

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld. De resultaten van een onderzoek worden niet gekoppeld aan een persoon.


Kan ik besluiten op ieder moment te stoppen?
Zeker. Stoppen kan op elk moment. Dat kan tijdelijk zijn door je profiel op non-actief te zetten, maar ook permanent. Deelname is altijd vrijwillig.


Is het panel goed beveiligd?
Jazeker. Het invullen van vragenlijsten gebeurt via een zogenaamde SSL verbinding en is veilig. SSL betekent dat de resultaten gecodeerd verstuurd worden.


Krijg ik nu ook ongewenste e-mails en reclame?
Nee, je krijgt uitsluitend uitnodigingen voor het invullen van vragenlijsten en informatie over het panel.


Is mijn privacy gewaarborgd?
Ja, de ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de resultaten van de vragenlijsten. Met deze gegevens kunnen we de uitkomsten van vragenlijsten verder onderzoeken. Bijvoorbeeld: of jongere mensen andere antwoorden geven dan oudere mensen, of vrouwen en mannen andere klachten of bijwerkingen hebben.

Persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden, behalve als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Heel soms komt het voor dat iemand een opmerking maakt over het onderwerp van de vragenlijst en dan is het belangrijk om die persoon via een e-mail een reactie te kunnen sturen. In die situatie krijgt u van onze medewerker een persoonlijke reactie via een e-mail.

 
Op de website van Harteraad plaatsen we berichten over de uitkomsten van onderzoeken die we hebben gedaan via het Harteraad panel.


Ik heb een ander email adres. Wat moet ik doen?
Een ander e-mailadres of andere wijzigingen kan je doorgeven via je profielpagina. Dit kan door eerst in te loggen en vervolgens te klikken op ‘profielgegevens wijzigen’.


Mijn vraag staat hier niet bij.
Heb je een andere vraag? Stel hem via het contactformulier

Contact