Hoofdmenu overslaan, ga door naar hoofdinformatie

Privacyverklaring VSOP

Dit is de privacyverklaring van VSOP. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe VSOP omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via het panel ZeldzaamInZicht.

VSOP behartigt de belangen van patiënten met zeldzame aandoeningen. Patiëntervaringen zijn belangrijk om inzicht te krijgen in zorgknelpunten.
 
Via het panel ZeldzaamInZicht worden door middel van vragenlijsten patiëntervaringen verzameld.. De verzamelde ervaringen worden (anoniem) gebruikt voor signalering van knelpunten. VSOP vraagt aandacht voor de ervaringen van patiënten bij de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere stakeholders zodat zij hun beleid en activiteiten hierop kunnen aanpassen.
 
VSOP wil het panel ook gebruiken om patiënten te vinden die beschikbaar zijn voor mediaverzoeken.
 
VSOP gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens in ZeldzaamInZicht om. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd. 
 
Deelname panel ZeldzaamInZicht
Als u wilt deelnemen aan het panel, kunt u een account aanmaken. Om een account aan te kunnen maken, vult u de volgende persoonsgegevens in:
- Geslacht;
- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.
 
Vervolgens kunt u uw account aanvullen met de basis- en aanvullende gegevens, zoals 
- Geboortedatum;
- (Aandoening(en); 
- Opleiding; 
- Zorgverzekeraar.
 
Uw e-mailadres gebruiken we alleen om vanuit ZeldZaamInZicht vragenlijsten of andere berichten toe te sturen.

Zolang u lid blijft van het panel ZeldzaamInZicht blijven uw persoonsgegevens bewaard. Wanneer u zich afmeldt, zullen uw persoonsgegevens direct worden verwijderd uit ons systeem.

De gegevens die worden verzameld via ZeldzaamInZicht worden vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens zijn niet beschikbaar voor derden. De VSOP beveiligt uw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn: 
- Beveiliging van onze website met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden 
- Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens
 
VSOP verstrekt uw gegevens niet aan derden
VSOP zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij: 
- u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; of 
- deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt inzage verzoeken in de persoonlijke informatie die VSOP over u heeft. Indien de informatie onjuist is, kunt u VSOP verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u op de volgende manieren richten aan VSOP: 
- per e-mail:
vsop@vsop.nl 
- schriftelijk: VSOP, Koninginnelaan 23, 3762 DA Soest
Wij zullen daarbij verifiëren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven. Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Privacybeleid van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. VSOP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. VSOP adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de Website. VSOP adviseert dan ook deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan VSOP verstrekt.

Vragen

VSOP helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.
 
VSOP
Koninginnelaan 23
Soest
T 035-603 40 20
E
vsop@vsop.nl

© oktober 2020 VSOP, alle rechten voorbehouden.

Contact